Barane
naser razazi

0 played this

about this album

new album

Barane

naser razazi

19 songs - 113 minutes

# song play genre time
1 Kurm megri Folk 5:41 4.9
2 Helweda Folk 9:54 4.9
3 Ey baldar Folk 4:08 4.9
4 Barane Folk 5:26 4.9
5 Gulwenewshe Folk 5:05 4.9
6 Le deryawe Folk 5:05 4.9
7 Hilaki renjekim Folk 7:37 4.9
8 la serbana Folk 5:43 4.9
9 Shilere Folk 5:04 4.9
10 Hey ro Folk 4:16 4.9
11 Mame Folk 6:26 4.9
12 Shirine xanim Folk 7:16 4.9
13 Paiyze Folk 3:59 4.9
14 Gian Zara Folk 6:13 4.9
15 Razyane Folk 4:44 4.9
16 Ser demek Folk 6:22 4.9
17 Hawar Folk 6:46 4.9
18 Gianekem kejal Folk 6:15 4.9
19 Saqi Folk 6:35 4.8

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S