Disan ahek
kamran omar

0 played this

about this album

new album

Disan ahek

kamran omar

7 songs - 47 minutes

# song play genre time
1 Safar Folk 8:49 4.9
2 Disan ahek Folk 5:46 4.9
3 Bewafa Folk 4:56 4.9
4 Bezarem Let Folk 7:07 4.9
5 Dwene Bistem Folk 5:46 4.9
6 Mamkozha Folk 6:17 4.9
7 Ranji Chan Sala Folk 8:17 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S