Aziz
kamal ghadri

0 played this

about this album

new album

Aziz

kamal ghadri

17 songs - 91 minutes

# song play genre time
1 Aziz Pop 4:00 4.9
2 Bajem Mahela Pop 5:43 4.9
3 Banazo Khosh Kalami Pop 6:09 0
4 Begra Dastem Pop 4:42 4.9
5 Bo Lay Yar Achem Pop 6:08 4.9
6 Daka Baran Pop 6:46 4.9
7 Delem Tanga Pop 5:39 4.9
8 Ghasam Ba Didae Ghazalet Pop 5:26 4.9
9 Hatava Hatava Pop 4:32 4.9
10 Azizem Pop 3:57 4.9
11 Men v To Pop 5:22 0
12 Okhay Nazdar Pop 6:36 0
13 Saghi Pop 5:12 4.9
14 Khatoni Kordavari Pop 3:37 4.9
15 Sarain Arzem Has Pop 6:01 4.9
16 Sharakam Sna Pop 5:20 4.9
17 Sutam Pop 5:59 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S