del aram
Sivan Gagli

0 played this

about this album

new album

del aram

Sivan Gagli

8 songs - 49 minutes

# song play genre time
1 Dell Aram Halparke 4:14 4.9
2 Nazri Khasm Bo Halparke 5:01 4.9
3 To Deli Sheti Meni Halparke 4:17 4.9
4 Bakhavan Halparke 5:20 4.9
5 Emshaw Dowara Geryavi Halparke 7:46 4.9
6 Khame La Kola Halparke 4:30 4.9
7 Sarkha Sar Balem Halparke 11:44 4.9
8 Cherka Cherka Halparke 6:21 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S