Kizhi Slemani
Rashid Feyznejad

0 played this

about this album

new album

Kizhi Slemani

Rashid Feyznejad

8 songs - 69 minutes

# song play genre time
1 Aman Seizade Folk 7:25 4.9
2 Roishtem La Wlate Xom Folk 12:09 4.9
3 Goli Kesh Nakem Ba Bon Folk 7:23 4.9
4 Naskolei Xoeshirin Folk 7:18 4.9
5 Emshaw Folk 6:45 4.9
6 Wahatem Peshmerga Folk 7:44 4.9
7 Behari Shadit Folk 6:20 4.9
8 Kizhi Slemani Folk 13:32 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S