Baharan Khosha
Jafer Mamleh

0 played this

about this album

new album

Baharan Khosha

Jafer Mamleh

9 songs - 49 minutes

# song play genre time
1 Hasta Ba Broein Folk 4:25 4.9
2 Gian Wara Folk 5:11 4.9
3 Baharan Khosha Folk 5:26 4.9
4 Gol Nishan Folk 5:22 4.9
5 Akh Bo Dino Hoshm Cho Folk 5:22 4.9
6 Avae Regay Ashghan Folk 6:16 4.9
7 Hawar Shirin Gyan Folk 4:22 4.9
8 Kras Zarde Folk 6:10 4.9
9 Ghadri Ghariban Nazani Folk 6:37 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S