Banaz u Xosh Kalam
Goran Inzibat

0 played this

about this album

new album

Banaz u Xosh Kalam

Goran Inzibat

8 songs - 41 minutes

# song play genre time
1 Banaz u Xosh Kalam Halparke 4:48 4.9
2 Chawrwani Awini Tom Halparke 5:19 4.9
3 Be Vafa Halparke 5:30 4.9
4 Koylay Ashq Halparke 5:09 4.9
5 Layla Takay Bam Shewaya Bm Halparke 4:13 4.9
6 Nallay Dl Halparke 4:16 4.9
7 Rasti Ashq Halparke 6:21 4.9
8 Wara Naw Gulshang Halparke 5:38 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S