zamaneh
Aziz Shahrokh

0 played this

about this album

new album

zamaneh

Aziz Shahrokh

11 songs - 45 minutes

# song play genre time
1 Sobh Pey Nakeney Folk 5:22 4.9
2 Zalom Folk 2:35 4.9
3 Gol Nishan Folk 5:24 4.9
4 Kabouki Folk 2:48 4.9
5 Larah Larah Folk 4:55 4.9
6 Narmeh Nay Solo Folk 00:50 4.9
7 Rasteh Larah Folk 5:44 4.9
8 Shah Mameh Khal khal Folk 3:33 4.9
9 Dat Parastem Folk 3:30 4.9
10 Dat Parastem2 Folk 4:42 4.9
11 Jan Bi Jamal Janan Folk 5:46 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S