avat
Aziz Shahrokh

0 played this

about this album

new album

avat

Aziz Shahrokh

10 songs - 62 minutes

# song play genre time
1 Avati Folk 4:38 4.9
2 Gouli Zhakaw Folk 22:10 4.9
3 Labirat Kam Folk 7:39 4.9
4 Magam Divan Folk 1:57 4.9
5 Magami Pa Folk 2:37 0
6 Saz Folk 3:05 0
7 Saze Tanha Folk 1:13 4.9
8 Sazi Awareh Folk 9:55 4.9
9 Seyran Folk 3:54 4.9
10 Shenay Barbayan Folk 5:09 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S