Zamanah
Aziz Shahrokh

0 played this

about this album

new album

Zamanah

Aziz Shahrokh

9 songs - 38 minutes

# song play genre time
1 avaz-e-sobh pey nakeney Folk 5:22 4.9
2 avaz-e-zalom Folk 2:33 4.9
3 larah larah Folk 4:55 4.9
4 narmeh nay solo Folk 00:50 4.9
5 rasteh larah Folk 5:44 4.9
6 tasnif-e-dat parastom Folk 3:30 4.9
7 tasnif-e-dat parastom2 Folk 4:50 4.9
8 tasnif-e-jan bi jamal janan Folk 5:46 4.9
9 zamaneh Folk 4:48 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S