Kermashan
Ayat Ahmad Nejad

0 played this

about this album

<p>Emro Margema</p> <p>&nbsp;</p>

new album

Kermashan

Ayat Ahmad Nejad

9 songs - 43 minutes

# song play genre time
1 Emro Margema Pop 4:23 0
2 Eshvo V Naze Pop 4:59 4.9
3 Ey Khowa Pop 3:40 4.9
4 Geryan Sama Pop 4:54 4.9
5 Eshgh Pop 6:35 4.9
6 Kermanshah Folk 4:40 4.9
7 Kizha Kurd Halparke 4:14 4.9
8 Va Ba Narm Narm Halparke 4:01 4.9
9 Aylan Folk 5:08 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S