Ey Pari
Awat Bukani

0 played this

about this album

new album

Ey Pari

Awat Bukani

11 songs - 85 minutes

# song play genre time
1 Khoshawistem Halparke 9:20 4.9
2 Chane Tanyas Delem Halparke 11:39 4.9
3 Deldarakai Jaran Halparke 7:51 4.9
4 Doctor La Bimarestan Halparke 8:48 4.9
5 Ey Pari Toi Pari Halparke 9:37 4.9
6 Kas Nale Ashegh Sheta Halparke 6:52 4.9
7 Nalam Te Shawana Halparke 3:37 4.9
8 Nigay Chavanet Halparke 4:08 4.9
9 Paryaka Law Mala Halparke 3:02 4.9
10 Yara Wafadarakai Halparke 13:30 4.9
11 Yar Ka Telefoni Kerd Halparke 6:48 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S