Ramazan
Aram Baleki

0 played this

about this album

new album

Ramazan

Aram Baleki

16 songs - 102 minutes

# song play genre time
1 Analem Bo Khom Halparke 10:19 4.9
2 Bezarem Lam Zhyana Halparke 5:30 4.9
3 Bolboli Del Halparke 4:30 4.9
4 Chit Garak Halparke 4:40 4.9
5 Golakam Halparke 5:13 4.9
6 Mahi Tabani Meni Halparke 5:07 4.9
7 Men Be To Halparke 5:31 4.9
8 Rafighan Halatem Geryana Halparke 5:46 4.9
9 Sena Halparke 4:08 4.9
10 Yar Gharibakam Gharibem Lera Halparke 8:51 4.9
11 Jazhnana Halparke 3:45 4.9
12 Aziz Bagyanet Halparke 14:33 4.9
13 HoHo Zhenaka Halparke 7:53 4.9
14 Moalem Halparke 5:38 4.9
15 Ramazan Halparke 4:54 4.9
16 Yarakam Halparke 6:11 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S