Falak
Ainadin Almasi

0 played this

about this album

new album

Falak

Ainadin Almasi

13 songs - 93 minutes

# song play genre time
1 Shirina Ha Leyli Folk 10:47 4.9
2 Ranji Donya Folk 10:59 4.9
3 Falak Folk 8:55 4.9
4 Deldari Folk 7:36 4.9
5 Amena Gian Folk 5:25 4.9
6 Ay larzane Folk 6:45 4.9
7 Bemdoina Folk 6:04 4.9
8 Kam Be Kam Boro Folk 4:27 4.9
9 Yari Taza Folk 7:03 4.9
10 Namam No Folk 6:45 4.9
11 Shikhi Sanan Folk 6:05 4.9
12 Serva khan Folk 6:17 4.9
13 Keras Rash Folk 5:38 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S