Kiji kurd
Abbas Kamandi

0 played this

about this album

<p>Pisha Ki</p> <p>پێشەکی</p> <p>&nbsp;</p>

new album

Kiji kurd

Abbas Kamandi

12 songs - 69 minutes

# song play genre time
1 Pisha Ki Folk 1:43 4.9
2 kiji lade Folk 6:36 4.9
3 Noroz Gol Folk 7:42 4.9
4 Charkh Chap Folk 5:37 4.9
5 Charoka Joan Folk 7:16 4.9
6 Cheraghem Show Bow Folk 7:41 4.9
7 Jaori Habib Folk 5:29 4.9
8 Ghazal Folk 3:20 4.9
9 Goli Dehati Folk 8:48 4.9
10 Miqam Folk 1:40 4.9
11 Chiraxim Shewbo Folk 7:39 4.9
12 Cewri Hebib Folk 5:28 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S