Gelavej
Abbas Kamandi

0 played this

about this album

<p>Aski Sook</p> <p>&nbsp;</p> <p>ئاسکی سووک</p>

new album

Gelavej

Abbas Kamandi

7 songs - 33 minutes

# song play genre time
1 Aski Sook Folk 1:22 4.9
2 Meyli jyaee Folk 5:14 4.9
3 Sanjanah Folk 6:23 4.9
4 Gol Ga Lavakhi Folk 2:12 4.9
5 KalahBay Folk 5:52 4.9
6 Parvardai Naz Folk 7:18 4.9
7 Das La balangar Folk 4:30 4.9

arian ebrahimi

delam gire

play/pause
00:00
00:00

S